Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Subscribe to Newsletter
Generic win

[Translate to English:] Filmové, cestovateľské, expedičné a outdoorové festivaly

[Translate to English:] Jedná sa buď o sériu viacerých filmov, prednášok či filmových projekcií spojených s prednáškami. Každoročne sa v našich kinách konajú festivaly ako Expedičná kamera, Snow Film Fest, Minifestival európskeho filmu 7x7 a v roku 2018 sa v kine CINEMAX BORY prvý krát uskutočnil festival Hory a mesto.

Festival


No item found at this time