Meniu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Abonează-te!
Generic win

Play NEED FOR SPEED și câștigă premiul cel mare

Biletul tău FAST X poate fi câștigător

Ești fan al curselor și adrenalinei?

Atunci aceasta este șansa ta de a câștiga un premiu pe măsură. Este timpul să îți arăți abilitățile de pilotaj și să fii cel mai rapid concurent din joc!

Orice bilet achiziționat pentru filmul Fast X îți oferă șansa să concurezi într-o cursă XBOX marca Need For Speed. 

Regulamentul de participare la concursul Fast X:

  1. Pentru a participa la concurs, trebuie să achiziționați un bilet la filmul Fast X în oricare dintre formatele disponibile (avanpremiera, premiera, VIP, 2D, 3D, Dolby).

  2. Prezentați biletul la casa de bilete și urmați indicațiile personalului CINEMAX pentru a vă asigura că sunteți eligibil pentru a participa la concurs.

  3. Un singur bilet Fast X poate fi folosit pentru a participa la concurs. Orice încercare de fraudare a sistemului va duce la descalificarea imediată a participanților. Prin participarea la concurs, participanții își asumă toate condițiile prevăzute de regulament.

  4. Scorurile vor fi actualizate zilnic și postate pe pagina web cine-max.ro, astfel încât participanții să poată urmări progresul lor în cadrul concursului.

  5. Participanții trebuie să respecte toate regulile și regulamentele impuse de CINEMAX, precum și să acorde respect altor participanți și personalului CINEMAX.

  6. CINEMAX își rezervă dreptul de a modifica sau anula concursul în orice moment și fără nicio notificare prealabilă.

  7. Orice reclamație sau contestație referitoare la concurs trebuie adresată în scris către organizatorii concursului.

  8. Prin participarea la concurs, participanții își dau consimțământul pentru utilizarea numelui, datelor de contact și a imaginii lor în cadrul concursului și în scopuri publicitare ulterioare.

 

 

Nr. Crt. Scor
1 01:32:67
2 01:36:93
3 01:38:68
4 01:39:76
5 01:40:04

Termeni și condiții & Regulamentul Promoției

Regulamentul campaniei promoționale organizate de operatorii CINEMAX, CINEMAX ROMANIA, intitulat „Play NEED FOR SPEED și câștigă premiul cel mare”

Perioada de promovare : 28 aprilie 2023 – 28 mai 2023.

Perioada competiției:     17 mai 2023 – 28 mai 2023

 

1. Dispoziții de bază

1.1. Organizatorul campaniei publicitare „Campania promoțională de vară CINEMAX” (denumit în continuare competiție) este compania Continental film, p. r. o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 35730897, IČ DPH: SK2020210621, o companie înregistrată în Registrul Comercial al Judecătoriei Bratislava I, Secțiunea Sro, sub numărul 15838 / B (denumit în continuare „organizator” sau "intermediar");

1.2. Operatorul campaniei publicitare „Campania promoțională de vară CINEMAX” (denumit în continuare „Campania”) este compania CNMX Cinema Company S.R.L., având sediul în București, Sector 2, strada Ziduri Mosi nr. 23, Centrul Comercial Veranda, spațiul FF10, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40 / 6602/2018, EUID ROONRC.J40 / 6602/2018, CUI 39337266 (denumit în continuare „operator asociat”).

Operatorii asociați au stabilit împreună scopul și mijloacele de prelucrare și au încheiat un Acord de prelucrare date ,în conformitate cu art. 26 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor);

1.3. Campania este guvernată de regulile stabilite prin acest regulament („Regulamentul”), care descriu drepturile și obligațiile participanților săi și condițiile de desfășurarea a campaniei;

2. Scop

Scopul campaniei este acela de a crește numărul vânzărilor de bilete online achiziționate prin intermediul website-ului cine-max.ro și creșterea vizibilității brandului.

3. Durata competiției

Organizatorul desfășoară campania în Centrul Comercial Veranda, București din România în perioada 28 aprilie 2023 – 28 mai 2023.

 

4. Metoda de promovare

Promovarea campaniei și anunțarea duratei de desfășurare vor avea loc prin intermediul: site-ului www.cine-max.ro în secțiunea ACTIUNI și, de asemenea, prin un banner separat prin intermediul rețelelor sociale (Facebook, Instagram), campanii online social-media (Facebook, Instagram) pe ecrane și publicitate off-screen și prin intermediul unui newsletter transmis către membrii înregistrați ai CINEMAX.

5. Condiții de participare

5.1. Vârsta minimă pentru înscriere în campanie este de 18 ani împliniți până la data de 28.04.2023. Persoanele cu vârsta sub 18 ani pot participa doar prin reprezentantul legal care îndeplinește condițiile / regulile campaniei . Persoanele valide înscrise în concurs vor fi denumiți pe scurt participanți ;

5.2. La concurs nu pot participa :

 

În cazul în care o astfel de persoană devine câștigător al campaniei , aceasta va fi descalificată și premiul nu îi va fi predat . În situația în care premiul i-a fost deja predat, până la constatarea situației de nelegitimitate, această persoană va obligată să returneze premiul organizatorului , imediat în baza unei cereri scrise formulate de organizator, respectiv rambursează organizatorului valoarea totală a premiului în cauză;

6. Mecanism participare

   Pentru a putea participa la Campanie trebuie ca participanții să:

7. Câștiguri

Următoarele premii pot fi câștigate în cadrul Campaniei desfășurat în 28 aprilie 2023 – 28 mai 2023:

 

Câștigătorii sunt primii 3 participanți cu cele mai bune scoruri. Data de extragere este: 29.05.2023

8. Distribuire premii concurs

a. Câștigătorul va fi notificat de către organizator printr-un email trimis pe adresa de e-mail pusă la dispoziție de către participant pentru achiziționare bilete , pe site-ul  www.cine-max.ro.

b. Câștigătorul trebuie să confirme organizatorului primirea notificării prin transmiterea unui replay la adresa veranda@cine-max.ro sau ldonosa@cine-max.ro în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de trei zile. În cazul în care răspunsul va fi transmis mai târziu de cele 3 zile participantul a pierdut dreptul de a revendica premiul .

c. Organizatorii își rezervă dreptul de a cere câștigătorului să demonstreze că el / ea este persoana care a făcut înscrierea în concurs și care este îndreptățită să câștige premiul, înainte ca acesta să îi fie înmânat. În caz de litigiu, organizatorul își rezervă dreptul de a lua decizia finală cu privire la predarea premiului;

d. Organizatorii vor înmâna premiul câștigătorului. În cazul în care premiul nu va fi revendicat de către câștigător sau câștigătorul nu va răspunde notificării primite de la organizator în termen de 3 zile de la data primirii , câștigătorul își va pierde dreptul de a primi premiul;

Înmânarea premiilor poate fi un eveniment public cu caracter publicitar. Participarea la Campanie presupune posibilitatea ca, in baza acordului expres al câștigătorilor, persoana lor, numele, si anumite materiale foto, audio si video înregistrate de Organizator înfățișând unul sau mai mulți câștigători, împreuna sau individual, să poată fi făcute publice pe site-ul operatorului Cinemax, precum și în contul acestuia aflate pe mediile de socializare , însă doar in legătura cu prezenta Campanie, pentru un termen rezonabil si fără a leza imaginea ori drepturile acestora. Eventuala cesiune si utilizarea de către Organizator a acestor imagini se va face fără niciun fel de plata suplimentara pentru participanții câștigători. Câștigătorii premiilor vor semna o declarație scrisa in acest sens, ce va fi înmânată Organizatorului.

9. Câștiguri și impozit pe venit

Organizatorul se obliga sa rețină și să vireze la bugetul de stat impozitul pe venit datorat de câștigători in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, suplimentar fata de premiile nete obținute conform prezentului regulament, orice alte obligații de natura fiscala sau de orice alta natura, in legătură cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a câștigătorilor.

10. Prelucrare date personale

Prin participarea la această campanie, participanții trebuie să își exprime acordul (în nume propriu sau ca reprezentant legal în numele unui copil) privind prelucrarea datelor cu caracter personal corespunzător cu Nota de informare.

 

 

11. Dispoziții speciale

a. Câștigătorii premiilor din cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri/servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor acestora.

b. Organizatorul nu rambursează participanților la concurs orice costuri pe care aceștia le suportă în legătură cu participarea la prezentul concurs ;

c. Campania realizată de cei doi operatori are ca scop principal promovarea brandului acestora și creșterea vânzărilor, făcând parte dintr-o campanie de marketing. Așadar, operatorul nu urmărește obținerea unui profit din biletele cumpărate de clienți, ca în cazul unei tombole clasice (joc de noroc), ci urmărește să își consolideze poziția pe piață. Simplul fapt că acest lucru se realizează printr-o tombolă nu poate transforma campania de marketing în sine într-un joc de noroc. Tombolele legale ale retăierilor se vor încadra astfel în art. 11 din OUG nr. 77/2009 și nu vor trebui autorizate de ONJN:

Art. 11, alin. (1): Nu sunt considerate jocuri de noroc și sunt permise fără autorizare următoarele tipuri de jocuri: […] c) acțiunile organizate de diferiți operatori economici, în condițiile legii, în scopul stimulării vânzărilor și care nu presupun taxă de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară din partea participanților și nici majorarea prețului pe care produsul l-a avut anterior desfășurării acțiunii publicitare;

d. Organizatorul campaniei nu poate fi făcut răspunzător pentru eventualele daune suferite de participant în legătură cu transmiterea unor date eronate sau în legătură cu, neacceptarea, renunțarea, respectiv prin neutilizarea premiului;

e. Câștigătorul nu poate transfera dreptul la premiu către o terță parte ;

f. Organizatorul campaniei își rezervă dreptul de a decide cu privire la toate aspectele legate de acest concurs la propria sa discreție și, de asemenea, își rezervă dreptul de a limita, amâna, suspenda, modifica sau anula acest regulament de desfășurare a campaniei în orice moment fără o notificare prealabilă ;

g. Participanții la concurs se pot informa în legătură cu Regulamentul campaniei și cu Nota de informare, accesând secțiunea Termeni și condiții sau Politică de confidențialitate afișate pe site-ul www.cine-max.ro;

h. Participând la concurs, participanții își exprimă consimțământul de a respecta regulile campaniei în conformitate cu prezentul regulament ;

i. Prevederile regulamentului și desfășurarea campaniei sunt reglementate de dispozițiile relevante ale Codului civil.