Meniu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Abonează-te!
Generic win

Politica de Confidenţialitate şi Protecţia Datelor cu Caracter Personal

PRINCIPIILE PROTECȚIEI DATELOR PERSONALE

S.C. CNMX CINEMA COMPANY S.R.L. este operator de cinema - firma cu sediul social în Strada Ziduri Moși nr. 23 (Centrul Comercial Veranda), sector 2, București, România, cod poștal 021203.
Nr. De înregistrare unică: 39337266
Nr. Registrului comercial: J40 / 6602/2018
Nr. TVA: RO39337266


Dreptul la protecția datelor cu caracter personal, care, conform Constituției României, este partea inseparabilă a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a fost reflectat in procedurile și măsurile aplicate de noi ca fiind în poziția Responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal.
Principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principii”) vă oferă, în special, următoarele informații despre cum tratăm datele ddumneavoastra cu caracter personal și cum ne puteți contacta, dacă este necesar. Principiile sunt indicate clienților care cumpără bilete online pe site-ul web al Responsabilului, sau participă la competiții făcute de Responsabil, se înscriu pentru buletine informative sau folosesc alte servicii ale Responsabilului.


La prelucrarea datelor cu caracter personal, procedăm în conformitate cu Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2019 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46 / ES (Regulamentul general privind protecția datelor), cu Legea nr. 18/2018 privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificarile ulterioare (denumite în continuare „Legea privind protecția datelor cu caracter personal”), precum și cu alte reglementări legale în general obligatorii.
În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, am pregătit informațiile despre protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu articolele 13 și 14 din Regulamentul General privind Protecția Datelor pentru utilizatorii site-ului nostru web (denumite în continuare „persoane vizate”), date cu caracter personal pe care le prelucrăm datorită furnizării noastre de servicii.

1) RESPONSABIL
Societatea pe actiuni S.C. CNMX CINEMA COMPANY S.R.L. operează rețeaua de cinema. Pentru detalii, accesați www.cine-max.ro , secțiunea Despre CINEMAX.

2) PROCESAREA DATELOR PERSONALE

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu reglementările legale relevante, în general obligatorii, care reglementează protecția datelor cu caracter personal. Printre acestea, există, în special, Regulamentul General privind Protecția Datelor și Legea privind protecția datelor cu caracter personal.
CNMX CINEMA COMPANY S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu următoarea lege română care definește, printre altele, condițiile prelucrării datelor cu caracter personal:
• Legea nr. 22/2004 privind afacerile electronice cu modificarile ulterioare prin Legea nr. 128/2002 privind controlul de stat al pieței interne în domeniul protecției consumatorilor, cu modificcarile ulterioare prin Legea nr. 284/2002,
• Legea nr. 351/2011 privind comunicațiile cu modificarile ulterioare,
• Legea nr. 513/1991 privind Codul comercial cu modificarile ulterioare,
• Legea nr. 40/1964 privind Codul comercial cu modificarile ulterioare,
• Legea nr. 102/2014  privind protecția consumatorilor în relațiile cu vânzările de bunuri de consum sau furnizarea de servicii bazate pe contractul la distanță și contractul din afara spatiului cu modificarile ulterioare ale anumitor legi,
• Legea nr. 250/2007 privind protecția consumatorului din Actul Consiliului Național al României nr. 372/1990  pentru Delincvențe cu modificarile ulterioare.


3) PERSOANA RESPONSABILA
Persoana responsabilă pentru protecția datelor cu caracter personal prelucrate de CINEMAX va răspunde la întrebările dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Persoana responsabilă poate fi contactată:
• prin e-mail: gdpr@cine-max.ro ,
• în sediul social al companiei: S.C. CNMX CINEMA COMPANY S.R.L, Strada Ziduri Moși nr. 23 (Centrul Comercial Veranda), sector 2, București, România, cod poștal 021203.

Dacă trimiteți o scrisoare la sediul social al CNMX CINEMA COMPANY, vă rugăm să adăugați următoarea notă pe plic: către GDPR - persoana responsabilă cu protectia datelor cu caracter personal.

4) DATE DE IDENTIFICARE ȘI DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI:

Datele personale ale persoanelor vizate sunt prelucrate de către Responsabil:
S.C. CNMX CINEMA COMPANY S.R.L., Str. Strada Ziduri Moși nr. 23 (Centrul Comercial Veranda), sector 2, București, România, cod poștal 021203.
Nr. De înregistrare unică: 39337266
Registrul comercial nr.: J40 / 6602/2018
Nr. TVA: RO36337266
(denumit în continuare „CINEMAX” sau „Responsabil” sau „Noi”).
Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în continuare de către CINEMAX (responsabil), care este raspunzator pentru procesarea corectă și legală. Dumneavoastra, în calitate de persoana vizată, vă puteți solicita drepturile catre CINEMAX, după cum se menționează mai jos.
CINEMAX se află în poziția responsabilului, cu excepția cazurilor în care datele cu caracter personal sunt prelucrate de CINEMAX la instrucțiunile și în numele altor responsabili atunci când CINEMAX devine procesator.

5) DATE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE DE NOI DESPRE TINE
CNMX CINEMA COMPANY, prelucrează exclusiv datele cu caracter personal pe baza cărora vă putem oferi servicii profesionale și îngrijire profesională, iar colectarea datelor cu caracter personal este implicată în conformitate cu obiectivul prelucrării datelor cu caracter personal.
CNMX CINEMA COMPANY prelucrează datele cu caracter personal atât prin mijloace de prelucrare automată cât și neautomatizate. Prelucrarea automată a datelor cu caracter personal se face cu ajutorul unor aparate securizate proiectate în acest scop.
Compania CNMX CINEMA COMPANY declară că doar persoanele autorizate și instruite pot accesa datele cu caracter personal. CNMX CINEMA COMPANY asigură protecția datelor cu caracter personal împotriva oricărei daune, distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluire neautorizată sau acces la, și împotriva oricărei prelucrări ilegale. În acest sens, am adoptat măsuri tehnice și structurale adecvate care să asigure respectarea cerințelor de protecție a datelor cu caracter personal.
Informații despre natura datelor cu caracter personal furnizate
Dacă baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este un contract, furnizarea de date cu caracter personal este o cerință contractuală. Persoana vizată trebuie să furnizeze datele sale personale, în caz contrar nu este posibilă încheierea unui contract.
Dacă baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este legea, furnizarea de date cu caracter personal este o cerință legală. Persoana vizată trebuie să furnizeze datele sale personale, în caz contrar, responsabilul nu se poate conforma îndatoririlor care decurg din reglementările legale relevante, în general obligatorii.
Dacă baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este un interes legitim urmărit de responsabil sau de un terț, scopul prelucrării stabilește care este interesul legitim.
Următoarele date personale sunt prelucrate de noi:
• datele de identificare și de contact, titlu academic, nume și prenume, adresă permanentă, adresă de livrare, număr de telefon, adresă de e-mail, detalii bancare; datele dumneavoastra de identificare sunt o parte a contractului care trebuie încheiat cu noi, în conformitate cu termenii și condițiile generale,
• date despre tranzacții, adică date despre plățile efectuate și primite,
• date de comunicare și interacțiune, adică date despre utilizarea aplicației web, date de comunicare de afaceri, date de contact reciproce prin puncte de contact relevante, de exemplu,
• datele de achiziție, adică produsele pe care le-ați cumpărat,
• date privind comportamentul cumpărării, adică istoricul cumpărăturilor și preferințelor dumneavoastra,
• datele privind reclamațiile, adică datele conținute în reclamația dvs.,
• date de marketing, adică informațiile despre dumneavoastra pe care le-ați afișat pe paginile noastre în rețelele de socializare, cookie-uri, precum și informațiile despre preferințele dumneavoastra în scopul publicității personalizate.

6) SCOPURI ȘI BAZE LEGALE ALE PROCESĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Procesăm datele dumneavoastră în măsura necesară, iar majoritatea procesărilor sunt motivate de faptul că datele dumneavoastra cu caracter personal sunt necesare pentru a vă furniza serviciile noastre sau sunt legate de acestea.
Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de noi din următoarele motive:
a) Performanță contractuală la cumpărarea produselor vândute de Responsabil - vânzarea de bilete online.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi în scopul vânzării biletelor pentru cinematografele operate de CNMX CINEMA COMPANY. Datele cu caracter personal sunt transmise următorilor destinatari: entități carora furnizam date cu caracter personal în conformitate cu legea și entități care furnizează suport sistemului. Documentele privind achiziționarea de produse sunt stocate de noi pentru următorii 10 ani de la încheierea contractului.
b) Procedura de soluționare a reclamațiilor
Puteți face reclamații si cereri pe site-ul web al CNMX CINEMA COMPANY sau prin intermediul Serviciului Clienți, în conformitate cu Termenii și condițiile generale. În cazul reclamației avem nevoie de datele dumneavoastra de identificare și de contact. Orice reclamații și cereri vor fi tratate în conformitate cu Termenii și condițiile generale și cu legile aplicabile. Datele cu caracter personal sunt transmise următorilor destinatari: Registrul Comerțului din România și către entitățile unde Responsabilul este obligat să transmită date cu caracter personal în condițiile legii. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi în conformitate cu reglementările legale. Documentele privind cererile si reclamațiile sunt stocate de noi pentru următorii 10 ani de la soluționarea cererii sau a reclamației.
c) Organizarea și evaluarea competițiilor pentru consumatori
Pentru evenimente extraordinare, CNMX CINEMA COMPANY organizează concursuri la care poate participa o persoană fizică și care poate câștiga cadouri. Informații despre concursurile actuale sunt disponibile pe site-ul CNMX CINEMA COMPANY sau pe rețelele de socializare (de exemplu, pe Facebook). Dacă decideți să participați la o competiție și ne oferiți datele dumneavoastra cu caracter personal, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal doar în scopul concursului, evaluarea acestora și livrarea premiului. Consimțământul dumneavoastra reprezintă baza legală pentru a va prelucra datele cu caracter personal. Informații detaliate sunt prezentate în standardele sau regulile competițiilor individuale.
d) Modul în care ne exercităm sau ne apărăm revendicările legale
În unele cazuri, este inevitabil să depunem o plângere in instanță pentru a ne exercita revendicările și a ne apăra drepturile protejate de lege sau, suntem obligați să participăm la procesul instanței pentru a ne proteja drepturile și interesele protejate de lege. De obicei, cererile care decurg din încălcarea obligațiilor contractuale sunt obligatorii. Datele cu caracter personal, cu scopul de a fi prelucrate, sunt păstrate timp de 10 ani după luarea deciziei instanței sau a altei autorități publice.
e) Contabilitate
CNMX CINEMA COMPANY fiind o entitate reglementată este supusă obligațiilor contabile care decurg din lege. Pentru a respecta obligațiile noastre față de birourile de reglementare, vă prelucrăm datele cu caracter personale. Următorii destinatari primesc datele dumneavoastra cu caracter personal, în conformitate cu legea: S.C. ACCOUNTING AND HR SERVICES S.R.L. - o companie responsabilă de contabilitatea noastră. Perioada de stocare este de 10 ani după anul plății de către utilizator.
f) Gestionarea solicitărilor persoanei vizate
Putem reacționa la cererea dumneavoastra doar dacă vă putem identifica. Următorii destinatari vor primi datele dumneavoastra personale: persoane autorizate de Responsabil in cadrul companiei, instruite în mod corespunzător cu privire la modul de tratare a datelor cu caracter personal (ex.: Manageri Operationali) si entitati cu care colaboram pentru a solutiona solicitarea dumneavoastra (ex.: S.C. ACCOUNTING AND HR SERVICES S.R.L – o companie care este responsabila de contabilitatea noastra si de partea de servicii de resurse umane).
Solicitarea persoanei vizate este stocată de noi timp de 5 ani după anul în care am soluționat problema.
g) Publicarea informațiilor prin mijloace de comunicare în masă
CNMX CINEMA COMPANY își exercită interesul legitim prin utilizarea mijloacelor de comunicare în masă pentru a face publice informații despre evenimente din companie, știri despre film, difuzarea de evenimente și acțiuni în scopul autopromovării și pentru a crește gradul de conștientizare a mărcii CINEMAX în rândul personalului și publicului. CINEMAX prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (angajați proprii, precum și angajați ai furnizorilor și cumpărătorilor, clienților și publicului) prin intermediul contributiilor (articole despre acestea). Beneficiarii de date cu caracter personal sunt entitățile cărora responsabilul este obligat să transmită date cu caracter personal în conformitate cu legea. Datele cu caracter personal sunt stocate pentru perioada activităților de publicare.
h) Organizarea de evenimente și realizarea de înregistrări audio-vizuale
Baza legală pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal sub formă de fotografii, înregistrări video, înregistrări audio și înregistrări audiovizuale în scopul promovării de filme, evenimente, acțiuni și alte produse și servicii ale Responsabilului este interesul legitim conform articolului 6 alin. 1 litera f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Interesul legitim este de a informa în permanență despre produsele și serviciile Responsabilului. Destinatarii sunt entitățile catre care sunt furnizate de responsabil în conformitate cu legea. Aceste date cu caracter personal sunt stocate timp de 2 ani după încheierea evenimentului.
CINEMAX prelucrează și datele cu caracter personal datorită interesului său legitim. În acest caz, CINEMAX va lua măsurile pentru a reduce impactul asupra vieții private și a preveni orice dezechilibru între interesele legitime ale CINEMAX și confidențialitatea dumneavoastră.

7) PRELUCRAREA AUTORIZATĂ A DECIZIILOR INDIVIDUALE INCLUSIV PROFILAREA
Responsabilul prelucrează datele cu caracter personal ale persoanei vizate prin mijloace de prelucrare automată. Rezultatele nu sunt deciziile care ar putea avea efecte juridice sau orice impact semnificativ similar asupra persoanei vizate. Datele cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru luarea și elaborarea automată a deciziilor individuale si a profilarii în scopul articolului 22 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

8) PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate prin mijloace automatizate de prelucrare, precum și prin alte mijloace de prelucrare de către sisteme de informații care sunt protejate și securizate în conformitate cu standardele de securitate relevante și reglementările legale care guvernează protecția datelor cu caracter personal.
În cadrul structurii personalului CINEMAX, persoanele autorizate de Responsabil au fost instruite în mod corespunzător de către Responsabil cu privire la modul de tratare a datelor cu caracter personal, precum și despre posibilele consecințe în cazul nerespectării instrucțiunilor.
CINEMAX, declară că respectă principiile minimalizării datelor cu caracter personal și prelucrează exclusiv datele cu caracter personal care sunt inevitabile pentru atingerea scopului prelucrării. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri definite în avans și nu sunt prelucrate în alt scop.
CINEMAX prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu politica sa internă care reglementează protecția datelor cu caracter personal și securitatea sistemului de informații. CINEMAX realizează verificari și evaluări constante pentru a analiza daca prelucrarea datelor cu caracter personal ar însemna un risc ridicat și o intruziune a vieții private a persoanelor vizate în mod necorespunzător. Pe baza acestei monitorizări, se face o evaluare detaliată a riscurilor și efectelor asupra confidențialității persoanelor vizate, iar rezultatele sunt luate în considerare pentru proiectarea și implementarea procedurilor Responsabilului. Pentru a preveni accesul neautorizat sau ocazional la acestea de către o terță persoană, luăm măsuri tehnice și organizatorice de securitate adecvate și corespunzatoare. Măsurile tehnice sunt luate prin aplicarea tehnologiilor care împiedică orice acces neautorizat de către terți la datele cu caracter personal. În scopul protecției maxime, se utilizează criptarea datelor cu caracter personal și orice acces la sistemele interne ale CINEMAX și la datele cu caracter personal stocate pe serverele CINEMAX este posibil numai cu parole. Măsurile organizatorice sunt un set de reguli de comportament ale personalului nostru. Măsurile organizatorice fac parte din regulile interne ale Responsabilului. Normele interne ale CINEMAX sunt confidențiale.

9) DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În cazuri excepționale, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise către terți, atunci când această procedură este impusă de regulamentul legal relevant.
Furnizori și parteneri de afaceri
Unele activități de procesare sunt realizate de furnizorii noștri. La selectarea furnizorilor noștri, avem in vedere abilitățile și calitățile lor profesionale, organizaționale și de personal pentru a asigura securitatea procesării datelor cu caracter personal.
Printre furnizorii și partenerii noștri de afaceri, există în special, dar nu numai, următorii:
• furnizorii de servicii pentru server,
• furnizori de servicii de programare,
• furnizori de servicii contabile și juridice.
Autoritățile de supraveghere
În cursul oricărei inspecții sau supravegheri efectuate de autoritățile competente, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise autorităților care supraveghează activitatea noastră, de exemplu Oficiul pentru Protecția Datelor cu caracter personal din România și altele.
Executarea revendicărilor și exercitarea drepturilor:
În caz de executare a drepturilor noastre și în temeiul dreptului la interese legitime, - în cazuri motivate - furnizăm datele cu caracter personal instanței competente, executorului judecătoresc, notarului, biroului de avocatura, experților numiți în instanță și altor entități care execută revendicările și exercită drepturile.

Autoritati publice:
Pe baza reglementărilor legale speciale, trebuie să furnizăm anumitor entități, date cu caracter personal la solicitarea lor anterioară de asistență, de exemplu autoritățile publice, procurorii, autoritățile care aplica legea sau administrația financiară din România.
Alte organe, instituții și entități:
Agenția de Asigurări Sociale, compania de asigurări de sănătate, compania de audit, arhiva și altele.

10) PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt stocate și protejate de noi pentru perioada definită de reglementările legale aplicabile.
Dacă ne dați consimțământul dumneavoastra pentru stocarea datelor cu caracter personal, vă stocăm datele cu caracter personal până la momentul în care v-ați dat consimțământul. Perioadele de stocare a datelor cu caracter personal sunt diferite în funcție de scopul pentru care sunt prelucrate. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal se bazează pe principiul minimizării stocării.

11) DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
Fiind persoana vizata, vă bucurați de următoarele drepturi:
Dreptul de acces la date în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul general privind protecția datelor
Aveți dreptul de a obține de la responsabil confirmarea dacă datele dumneavoastra cu caracter personal sunt sau nu sunt procesate. În cazul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, aveți dreptul de acces la datele cu caracter personal în următoarea măsură: scopul prelucrării, categoria datelor cu caracter personal, destinatarii datelor personale, perioada prelucrării datelor personale și informațiile dumneavoastra despre sursa de date cu caracter personal. În plus, aveți dreptul de a obține o copie a datelor dumneavoastra cu caracter personal. Dacă doriți o astfel de copie, adăugați această solicitare la scrisoarea dumneavoastra. Dacă aveți nevoie de copii suplimentare, avem dreptul de a percepe o taxă adecvată pentru serviciul de eliberare de copii suplimentare. Drepturile terților, inclusiv entitățile care furnizează date cu caracter personal CINEMAX, nu vor fi astfel limitate, iar datele cu caracter personal străine nu pot fi astfel puse la dispoziție de către CINEMAX.

Dreptul la rectificare sau actualizare în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul general privind protecția datelor
Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter pesonal incorecte stocate de noi sau dreptul la completarea datelor cu caracter personal incomplete. Exercitând acest drept, puteți ajuta la menținerea corectă și actualizată a datelor cu caracter personal.
Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul General privind Protecția Datelor
Aveți dreptul de a obține de la Responsabil, ștergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal fără întârziere nejustificată atunci când se aplică unul dintre următoarele motive:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate altfel;
b) persoana vizată retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alin. 1 litera a) sau își retrage consimțământul explicit în conformitate cu articolul 9 alin. 2 litera a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor și în cazul în care nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare,
c) persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. 1 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (obiecteaza la interesul legitim sau public), dacă nu există motive întemeiate pentru prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul art. 21 alin. 2 (obiecteaza împotriva marketingului direct),
d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal,
e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale în Uniunea Europeana sau statul membru la care este supus CINEMAX,
f) datele cu caracter personal au fost colectate în raport cu oferta serviciilor societății informaționale menționate la art.8 alin. 1 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (acordul copilului).

CINEMAX nu are obligația de a șterge datele dumneavoastra cu caracter personal în măsura în care este necesară prelucrarea:
a) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informație,
b) pentru respectarea unei obligații legale care impune prelucrarea de către legislația Uniunii Europene sau a statelor membre la care este supusă CINEMAX, sau pentru îndeplinirea unei sarcini desfășurate în interes public sau în exercitarea autorității oficiale învestite în CINEMAX,
c) din motive de interes public în domeniul sănătății publice în conformitate cu art. 9 alin. 2 puncte h) și i), precum și cu art. 9 alin. 3 din Regulamentul General privind Protecția Datelor,
d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menționat la alineatul (1) este de natură să facă imposibilă sau să afecteze serios atingerea obiectivelor a procesării respective; sau
e) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea creanțelor legale.

Dreptul la restricționarea prelucrării în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul General privind Protecția Datelor
Aveți dreptul de a solicita restricționarea procesării datelor dumneavoastra cu caracter personal (restricția prelucrării datelor cu caracter personal în scopul stocării lor; alte operațiuni de prelucrare în timpul restricțiilor nu sunt permise) în următoarele cazuri:
a) restricționarea procesării datelor dumneavoastra cu caracter personal pentru o perioadă de verificare a exactității acestora,
b) dacă datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate ilegal și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora (doar stocare),
c) dacă aveți nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru stabilirea, exercitarea apărării cererilor legale,
d) dacă vă opuneți prelucrării conform art. 21 alin. 1 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (interes legitim sau interes public) în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale
CINEMAX trec peste cele ale intereselor voastre legitime.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este restricționată, CINEMAX poate stoca sau prelucra datele personale în următoarele scopuri:
a) pentru stabilirea, exercitarea apărării cererilor legale,
b) pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice,
c) din motive de interes public important, interes public al Uniunii Europene sau al statului membru,
d) cu acordul persoanei vizate.
În cazul în care există circumstanțe care ar duce la anularea restricției prelucrării datelor cu caracter personal, CINEMAX va informa persoana vizată în prealabil.

Dreptul la portabilitatea datelor, în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul General privind Protecția Datelor
Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod uzual și care poate fi citit automat. Aveți dreptul de a solicita de la noi să transmitem aceste date de la CINEMAX către un alt responsabil pe care îl veți numi în cererea dumneavoastra, în condițiile în care tranziția este aplicabilă din punct de vedere tehnic.
Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal se aplică în următoarele cazuri:
a) dacă prelucrarea se bazează legal pe consimțământ sau contract,
b) dacă prelucrarea se efectuează prin mijloace automatizate.

Dreptul de a obiecta în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul General privind Protecția Datelor
Aveți dreptul de a vă opune în orice moment asupra prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal, dacă baza legală a prelucrării datelor cu caracter personal este interesul legitim în conformitate cu articolul 6 alin. 1 pct. F) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, trimițând o solicitare în scris la următorul e-mail: gdpr@cinemax.ro , prin poștă sau, dacă trimiteți solicitarea dumneavoastra în persoană, la sediul central al CINEMAX.
După livrarea obiecției dumneavoastra vă vom șterge datele cu caracter personal, cu excepția următoarelor cazuri:
a) dacă CINEMAX își dovedește motivele legitime necesare pentru prelucrare care îți depășesc interesele, drepturile și libertățile sau,
b) dacă s-a dovedit că CINEMAX are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
Obiecțiile dumneavoastra nu au niciun efect asupra prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal înainte de transmiterea obiecțiilor dumneavoastra.


Luarea deciziilor automate individuale, inclusiv profilarea în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul General privind Protecția Datelor

Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod semnificativ.
Dreptul de mai sus nu se aplică dacă decizia:
a) este necesară pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract între persoana vizată și Cinemax,
b) este autorizat de legislația Uniunii Europene sau a statelor membre la care este supus CINEMAX și care stabilește, de asemenea, măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate,
c) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate.
Luarea deciziilor individuale automate în sensul Regulamentului General privind Protecția Datelor nu are loc atunci când furnizăm serviciile noastre.

Dreptul de a retrage consimțământul în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul General privind Protecția Datelor

Dacă prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se bazează pe temei legal, consimțământul dumneavoastra, aveți dreptul să vă retrageți acordul în orice moment. Consimțământul poate fi retras în aceleași condiții în care a fost acordat consimțământul. Persoana vizată își poate retrage consimțământul în următoarele moduri:
a) printr-un e-mail trimis la adresa: gdpr@cine-max.ro ,
b) prin trimiterea unei cereri în scris la sediul central al CINEMAX cu următoarea notă pe plic „GDPR – Retragerea consimțământului.
Retragerea consimțământului nu are niciun efect asupra legalității procesării datelor cu caracter personal pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia (de exemplu, prin competitii, concursuri).

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere în conformitate cu articolul 77 din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Exercitarea drepturilor dumneavoastra în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul General privind Protecția Datelor

CINEMAX va furniza orice informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal numai la solicitarea persoanei vizate care își exercită drepturile în condițiile în care persoana vizată este capabilă să își demonstreze în mod cert identitatea. Fără o verificare cu succes a identității dumneavoastra, CINEMAX nu este obligat să vă furnizeze informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. CINEMAX împiedică astfel accesul neautorizat la datele dumneavoastra cu caracter personal și încălcarea drepturilor dumneavoastra de către persoane neautorizate.

Vă puteți exercita drepturile asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal prin următoarele modalități:
a) în persoană la sediul social al CINEMAX
b) prin poștă,
c) prin e-mail trimis la adresa: gdpr@cine-max.ro.
Puteți, de asemenea, să aduceți solicitarea completată și semnată personal și să o lăsați direct la registrul nostru din sediul social al CINEMAX. Pentru a gestiona cererea dumneavoastra și pentru a va evalua toate revendicările pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, cererea dumneavoastra trebuie să conțină toate informațiile și anexele necesare. În cazul în care solicitarea este incompletă, vă vom contacta pentru a obține informații suplimentare pentru solicitarea dumneavoastra.

12) DISPOZIȚII FINALE

CINEMAX își rezervă dreptul de a actualiza această obligatie de informare, în special datorită modificărilor aduse legii. Versiunea actualizată va fi întotdeauna disponibilă pe site-ul nostru www.cine-max.ro , precum și pe alte site-uri web operate de Responsabil. CINEMAX își va respecta obligația de informare și va publica vizibil o notă cu privire la orice schimbare substanțială a protecției datelor cu caracter personal, în special a modului de prelucrare a datelor cu caracter personal, înainte de punerea în aplicare a acestora.
Prin aceste Principii dorim să vă asigurăm că tratăm datele cu caracter personal cu cea mai mare atenție și le respectam în conformitate cu reglementările legale folosind gradul disponibil de protecție tehnică. Dacă aveți întrebări suplimentare ale căror răspunsuri nu le-ați găsit în acest document, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa de e-mail: gdpr@cine-max.ro .