Meniu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Abonează-te!
Generic win

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către

CNMX CINEMA COMPANY S.R.L.

CNMX CINEMA COMPANY S.R.L., Str. Strada Ziduri Moși nr. 23 (Centrul Comercial Veranda), sector 2, București, România, cod poștal 021203 , CUI: 39337266, Registrul Comerțului nr.: J40 / 6602/2018, website: www.cine-max.ro , email: gdpr@cine-max.ro are calitatea de Operator de date cu caracter personal și în temeiul Art.6(1)lit.a),b),c),f) din GDPR prelucrează următoarele date cu caracter personal:nume, prenume, e-mail, imagine (sistem CCTV).

Aceste informații vor fi prelucrate în vederea realizării următoarelor scopuri:

• înregistrarea unui cont pe www.cine-max.ro;

• realizarea unor obligații legale;

• transmiterea de informații privind programul de spectacole și evenimente;

• monitorizarea nivelului de satisfacție al cliențiloR.

Datele personale pot fi transmise către terțe instituții sau persoane juridice în vederea realizării unui interes legitim al Operatorului.

Datele personale vor fi păstrate pentru o perioadă de 5 ani sau în conformitate cu prevederile legale subsecvente.

Persoana vizată are dreptul de a solicita ștergerea, rectificarea, accesul, portarea, restricționarea datelor cu caracter personal prelucrate de către Operator. În cazul în care sunteți subiectul unei agresiuni din punctul de vedere al prelucrării datelor personale va puteți adresa A.N.S.P.D.C.P.

Dacă există întrebări privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către CNMX CINEMA COMPANY , acestea pot fi adresate Responsabilului cu Protecția Datelor, prin poștă pe adresa sediului CNMX CINEMA COMPANY sau prin e-mail la: adrian.magda@gdprservicii.ro.