Meniu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Abonează-te!
Generic win

PROCEDURA DE RECLAMAȚII CINEMAX

PROCEDURA DE RECLAMAȚII PENTRU CINEMATOGRAFELE CINEMAX

Publicat de S.C. CNMX Cinema Company S.R.L., cu sediul social in Strada Ziduri Moși nr. 23, (Veranda Mall) sector 2, București, România, cod postal021203, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40 / 6602/2018, cod unic de înregistrare 39337266, Identificator unic european (EUID): ROONRC. J40 / 6602/2018.https://www.cine-max.ro/typo3/

I. Dispoziții introductive

Procedura de reclamații stabilește modalitățile legale în legătură cu calitatea și corectitudinea serviciilor furnizate clienților cinematografelor CINEMAX din România, în special procedurile și condițiile de soluționare a revendicărilor și a altor aranjamente legale conexe;

O cerere în cadrul acestei proceduri de reclamatii este definită ca o cerere de la un client din cinematograf care dorește să își exercite drepturile pentru serviciile furnizate în mod defectuos și orice altă comunicare care evidențiază deficiențe în calitatea serviciilor furnizate de angajații cinematografului CINEMAX;

Prin achiziționarea unui bilet, un client al cinematografului CINEMAX își da acordul de a urma codul de conduită al cinematografelor CINEMAX și prevederile Termenilor și Condițiilor CINEMAX pentru achizițiile online fără rezervare și sunt irevocabil obligați la acestea;

INSTANȚE ÎN CARE NU ESTE OFERITĂ NICIO COMPENSAȚIE

CINEMAX nu oferă compensații pentru impedimentele atribuite clientului, cum ar fi neatenția clientului la achiziționarea unui bilet, neprezentarea la o proiecție cinematografică sau degradarea experienței generale a audienței din propria culpă sau a circumstanțelor care nu se află sub controlul CINEMAX.

CINEMAX nu oferă compensații pentru biletele gratuite și, prin urmare, clienții nu au dreptul la nicio compensație din partea CINEMAX pentru biletele gratuite; vor fi onorate numai cererile care implică bilete achiziționate și plătite;

VERIFICAREA BILETELOR CLIENTULUI

Dacă clientul este evacuat din cinematograf sau din multiplex pentru încălcarea codului de conduită, acesta va pierde automat dreptul de a participa la o proiectie cinematografica și dreptul la orice formă de compensare;

Rambursarea prețului biletului în cazul în care datele sunt incorecte - clientul va verifica imediat toate detaliile specificate pe un bilet (inclusiv valoarea in numerar) și va confirma că informatiile sunt corecte la efectuarea comenzii, adică înainte de a da click pentru a plasa o comandă în cazul achizitionarii unui bilet electronic, imediat după cumpărare și la primirea biletelor de la casa de bilete direct în cinematograf, inclusiv valoarea in numerar.

Reclamatiile depuse la mai mult de 15 minute de la achizitionarea de la casa de bilete nu vor fi onorate de CINEMAX, iar clientul nu are dreptul la nicio compensatie.

În cazul biletelor achiziționate electronic, un client poate depune cererea în orice moment al zilelor lucrătoare, între orele 10:00 și 17:00, în persoană la biroul managerului cinematografului cu cel puțin 3 ore înainte de începerea proiectiei cinematografice pentru care au fost achiziționate biletele sau prin e-mail către cinematograful specific (consultați adresele de e-mail specifice furnizate aici) pentru care biletele date au fost achiziționate, imediat după identificarea unei probleme și, de asemenea, cu cel puțin 3 ore înainte de începerea proiectiei cinematografice pentru care au fost cumpărate biletele. Biletele cumpărate în mod eronat pot fi doar schimbate; nu se vor oferi rambursări. Ca excepție, în cazul schimbului de bilete electronice, cererile trebuie depuse cu cel puțin 30 de minute înainte de inceperea proiectiei cinematografice pentru care au fost achiziționate biletele.

SCHIMBAREA PROGRAMULUI

CINEMAX își rezervă dreptul de a efectua modificări operative în program, fără a furniza un motiv sau o notificare prealabilă.

Clienții care nu au achiziționat bilete pentru o proiectie cinematografica,prin urmare, clienții cu bilete gratuite, nu au dreptul la compensații.

Clienților care au achiziționat bilete pentru o proiectie cinematografica, li se va oferi în mod preferențial un schimb de bilete pentru o proiectie cinematografica diferită în funcție de programul valid al cinematografului. În cazul în care clientul nu este interesat de schimbul gratuit al biletului său, acesta are dreptul la o rambursare integrală a prețului de achizitie numai dacă prezintă biletele originale, nedeteriorate și lizibile pentru proiectia cinematografica anulată.

Clienții care au achiziționat bilete electronice pentru o proiectie cinematografica și care nu sunt interesați de schimbul gratuit al biletelor lor au dreptul la rambursarea integrală a prețului de admitere numai dacă prezintă codul QR unic din biletul lor electronic. Clientul nu are dreptul la nicio compensație fără a-și demonstra dreptul la aceasta prin prezentarea codului QR unic al biletului electronic.

PROIECTII CINEMATOGRAFICE ANULATE

CINEMAX își rezervă dreptul de a anula din motive operationale, orice proietie cinematografica inainte de începerea sa, iar clienții vor fi informați despre acest lucru fără întârzieri nejustificate, prin informațiile publicate pe site-ul companiei sau afișate direct la punctul de vânzare a biletelor;

Clienții care nu au achiziționat bilete la o proiectie cinematografica și, prin urmare, clienții cu bilete gratuite, nu au dreptul la compensații.

Clienții care au achiziționat bilete pentru o proiectie cinematografica au dreptul la o restituire a prețului de achizitie în întregime, în schimbul prezentării biletelor cumparate, originale, nedeteriorate și lizibile. Un client nu are dreptul la rambursarea prețului de achizitie fără a prezenta biletele originale, nedeteriorate și lizibile.

Clienții care au achiziționat bilete la o proiectie cinematografica în format electronic vor primi o rambursare integrala a prețului de achizitie  dacă prezintă codul QR unic din biletul electronic original. Un client nu are dreptul la rambursarea prețului de achizitie fără a prezenta codul QR unic  al biletului electronic.

Dacă o proiectie cinematografica este anulată din cauza unei defecțiuni tehnice care împiedică proiecția la nivelul calitativ standard, un client are dreptul să schimbe biletele achiziționate „neutilizate” cu bilete gratuite valabile pentru o perioadă de 2 luni la o proiectie cinematografica la alegerea sa. În cazul în care compania nu are un bilet pentru aceeași proiectie cinematografica și clientul nu acceptă nicio altă proiectie cinematografica, acestea au dreptul la o restituire  integrala  a prețului de achizitie.

Un manager al cinematografului va oferi clientului o compensație imediată sau în maximum 7 zile de la apariția defecțiunii  tehnice în cinematograf, după ce a fost prezentat un bilet original, nedeteriorat și lizibil sau codul QR unic din biletul electronic.

OPȚIUNI DE COMPENSARE PENTRU CALITATEA REDUSA A PROIECȚIEI CINEMATOGRAFICE

Un client trebuie să raporteze orice reclamație care presupune întreruperea unei proiectii cinematografice cauzate de o defecțiune tehnică care reduce calitatea proiecției, către managerul operational al cinematografului, pentru a investiga defecțiunea.

În momentul în care clientul raportează o astfel de reclamatie înainte de începerea proiectiei cinematografice sau în termen de 30 de minute de la începerea proiectiei, acestia au dreptul la o rambursare integrala a pretului de achizitie. Compensatia este asigurată de un manager al cinematografului  în schimbul unui bilet original, nedeteriorat și lizibil, sau după prezentarea codului QR unic al biletului electronic.

Daca  apare o defecțiune tehnica și se anunța în timpul proiectiei cinematografice și poate fi rezolvata imediat, iar cererea este onorată, clientul are dreptul la o compensatie sub formă de bilete gratuite la o proiectie cinematografica la alegere, valabilă pentru o perioada de 2 luni pentru același număr de bilete și acelasi tip de proiectie cinematografica. Compensatia este asigurată de un manager al cinematografului în schimbarea unui bilet original, nedeteriorat și lizibil sau după prezentarea codului QR unic al biletului electronic.

În cazul în care un client raportează o cerere la sfârșitul unei proiectii cinematografice, cererea de reclamatie se poate revizui pe o perioadă de 15 zile. Clientul este informat în scris despre rezultatul reclamatiei la adresa specificata în formularul de reclamatii; în cazul in care cererea este onorată, clientul poate fi recompensat sub formă de bilete gratuite pentru o proiectie cinematografica la alegere, valabile pentru o perioadă de 2 luni pentru același număr de bilete și același tip de proiectie cinematografica. Compensatia este asigurată de un manager al cinematografului în schimbarea unui bilet original, nedeteriorat și lizibil sau după prezentarea codului QR unic al biletului electronic.

Clienții nu au dreptul la compensații dacă o proiectie cinematografica este anulată sau întreruptă la începutul sau în timpul proiectiei, ca urmare a unor circumstanțe de forță majoră în afara controlului CINEMAX, sau în cazul în care se dispune evacuarea ca urmare a unei alarme de incendiu, a unei amenințări teroriste, dezastru natural sau altele asemenea.

RETURNAREA BILETELOR FARA MOTIV

CINEMAX nu permite clienților să returneze biletele achiziționate fără niciun motiv sau din motive care nu sunt cauzate de CINEMAX. Biletele pot fi returnate numai în cazurile specificate mai sus în procedura de reclamatii.

II. Principii pentru primirea și soluționarea reclamatiilor

Vizitatorii cinematografelor CINEMAX pot depune reclamații iar timpul recomandat pentru depunerea reclamatiilor este imediat după apariția unei probleme, fără întârzieri nejustificate și în termenul legal, în funcție de tipul de reclamatie:

a) personal la managerul operational al cinematografului, folosind FORMULARUL DE RECLAMATII sau printr-o notificare scrisă în registrul de reclamații, direct in cinematograf;

b) în scris la adresa poștală a companiei: S.C. CNMX Cinema Company S.R.L., Strada ZIduri Mosi, nr. 23, Veranda Mall, Spatiul FF10, sectorul 2, București, România;[I2] 

electronic prin e-mail către veranda@cine-max.ro

c) dacă sunt implicate bilete într-o astfel de reclamatie, atunci e-mailul trebuie trimis la adresa de e-mail a cinematografului individual, pe baza următoarei liste:

CINEMAX Veranda Mall - veranda@cine-max.ro

O reclamație trebuie să indice clar persoana care depune cererea, subiectul revendicării și ceea ce doreste vizitatorul cinematografului.

O reclamatie trebuie să conțină o descriere a situației iar toate probele utilizate de persoană pentru a-și susține revendicările trebuie să fie furnizate in cererea depusa. Solicitantul trebuie să prezinte un bilet original, nedeteriorat și lizibil sau codul QR unic dintr-un bilet electronic; este, de asemenea, acceptat si un bon fiscal primit la achiziția produselor din cinematograf. CINEMAX soluționează cererile imediat după primirea lor, ori de câte ori este posibil, și în termenul legal prestabilit, informand în scris vizitatorul despre situatia reclamatiei.

Erorile comise de client la efectuarea unei achiziții nu pot fi considerate motive pentru depunerea unei reclamații; in cazuri justificate, CINEMAX poate să schimbe bilete achiziționate in mod eronat pentru o proiectie cinematografica cu bilete pentru o altă dată sau oră diferită;

Biletele  cumpărate prin intermediul site-ului www.cine-max.ro pot fi returnate pentru orice problemă atribuită CINEMAX specificată aici, direct in cinematograf, în timpul programului de lucru, de la 10:00 la 17:00, sau personal la biroul managerului cinematografului cu cel puțin 3 ore înainte de începerea proiectiei cinematografice;

În cazul în care o cerere este onorată, biletele achiziționate online vor fi rambursate sub forma unei plăți in contul clientului în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea cererii scrise pentru restituirea prețului de achizitie sau în numerar, direct in cinematograf, în condițiile specificate aici. O cerere scrisă de restituire a prețului de achizitie trebuie să conțină motivele cererii, astfel cum este specificat aici, data, ora și numele afișării pe biletele individuale, simbolul variabil al plății și numărul contului la care se va plati suma de rambursare. Nu va fi respectată o cerere incompletă care nu conține toate detaliile pertinente.

Dacă suma pentru achiziționarea biletelor a fost dedusă din contul clientului în timpul procesului de achiziție a biletelor și nu a fost trimis un e-mail la adresa de e-mail a clientului, deoarece SMS-ul nu confirmă finalizarea cu succes a unei astfel de achiziții, clientul trebuie să depună cerere pentru rambursarea sumei la societatea bancii care a emis cardul bancar folosit pentru completarea acestei plăți.

CINEMAX, în calitate de operator al cinematografelor multiplex CINEMAX, nu va onora astfel de pretenții.

III. Dispoziții finale

Procedura de reclamatii este reglementată de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind Protecția Consumatorului, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în contractele încheiate. De asemenea, procedura de reclamatii este reglementata si pentru modificarea și completarea unor acte normative și Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic și dispozițiile aplicabile ale Codului Civil privind vânzarea de bunuri și furnizarea de servicii.